ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εξωτερικού & Εσωτερικού

(του άρθρου 10 της Ε.Σ.Δ.Α του Ν.Δ 53/1974 ΦΕΚ Α΄ 256/20-09-1974, του άρθρου 19 του Ο.Η.Ε του Ν. 2462/1997 ΦΕΚ Α΄ 25/26-02-1997, και του άρθρου 14 του Συντάγματος)

****************************************

            Ανακοινώνεται, δημόσια, ότι, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, σε προσωπική φορολογική μου υπόθεση, έχω καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, στην οποία έχει ασκηθεί ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από τριάντα τρία (33) άτομα, και έτσι με τις δικογραφίες αυτές, έχει ξεκινήσει –ΗΔΗ– η μεγάλη πορεία της σοβαρής δικαστικής υπόθεσης ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, που αφορούν, το σύνολο των φορολογουμένων Δημοτών-Πολιτών-Εκλογέων της Ελληνικής Επικράτειας στα παρακάτω (ενδεικτικά) φορολογικά και πολιτικά πολιτειακά θέματα, ως, εξής:

1) Η Συνταγματική νομιμότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η οποία δεν νομιμοποιείται ενεργητικά, και δεν διαθέτει άμεσο ή έμμεσο συμφέρoν, για την δημόσια λειτουργία της, η οποία στερείται παντελώς της Δημοκρατικής ΕΝΤΟΛΗΣ του Εντολέα και Δότη ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, που δίνεται με την αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική ψήφο, ύστερα, από κάθε εκλογική διαδικασία στην Κεντρική Κυβέρνηση η οποία «την έχει επιβάλλει με την Α.Α.Δ.Ε», χωρίς, την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προφανώς, μόνο με μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την Κατάχρηση του Δικαιώματος της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας με βάση την οποία εκδίδονται οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους και έτσι έχει εκδώσει τον ιδρυτικό νόμο της Α.Α.Δ.Ε που είναι, ο Ν. 4389/2016 ΦΕΚ Α΄ 94/27-05-2016.

2) Η Συνταγματική νομιμότητα του παλιού Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) του Ν.Δ. 378/1974 ΦΕΚ Α΄ 90/05-04-1974, με, τον, οποίον, λειτουργούσε (και εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα σε υποθέσεις που έχουν ξεκινήσει με αυτόν δικαστικά) φορολογικά το Ελληνικά Κράτος, ο οποίος, ως, ΝΟΜΟΣ, είναι, της καθαρής ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και προσβάλει κατάφωρα τα άρθρα (1 παρ. 3), (25 παρ. 1 και 3), (30 παρ. 1), (52), (59), (82 παρ. 1), (87 παρ. 2), (93 παρ. 4), (103 παρ. 1), (110 παρ. 1), (111), και (116 παρ.1) συνολικά δεκατρία (13) άρθρα του Συντάγματος. Ο οποίος, ως, ΝΟΜΟΣ, σύμφωνα, με, το, άρθρο 116 παρ. 1 του Συντάγματος, έπρεπε να έχει εκδημοκρατιστεί και αντικατασταθεί με ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, έως, την 31 Δεκεμβρίου 1982. Το οποίο δεν έγινε και πραγματοποιήθηκε, ΣΗΜΕΡΑ, με την ψήφιση του Ν. 4978/2022 ΦΕΚ Α΄ 190/07-10-2022, που είναι ο διάδοχος και εκδημοκρατισμένος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) του Ελληνικού Δημοσίου, που άλλαξε, σε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, ύστερα, από το την 31 Δεκεμβρίου 1982 στις 07 Οκτώβριου 2022, δηλαδή, ύστερα, από 39 έτη, 9 μήνες, 1 εβδομάδα ή 14525 ημέρες, σε ευθεία παραβίαση της 116 παρ. 1 Συνταγματικής ΕΠΙΤΑΓΗΣ που παραβιάζονταν, όλο, αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο το Φορολογικό και Διοικητικό Οικονομικό Κράτος είχε ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ σε καθαρή Δημοκρατική Αναφαίρετη και Αμετάβλητη Κοινοβουλευτική Περίοδο.

3) Η νομιμότητα των πολλαπλών κατασχέσεων των εφοριών, είτε, επί κινητών, είτε, επί ακινήτων, είτε, στα χέρια τρίτων, που λαμβάνει χώρα αναλογικά με τους ανωτέρω δυο (2) Κώδικες Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) (του Ν.Δ. 378/1974) και (του Ν. 4978/2022).

4) Την αποσαφήνιση του νομικού δικαιώματος της «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ» εκτέλεσης, σύμφωνα, με, το, οποίο, διενεργούνται οι προσωπικές-ατομικές κατασχέσεις Α) Του Πολιτικού Τμήματος της Ελληνικής Δικαιοσύνης δια μέσω του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ), και, Β) Του Επιτελικού Θεσμικού Δημοσίου Συστήματος των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών του Ελληνικού Κράτους της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού που διενεργούνται με τους ανωτέρω Κώδικες Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).

5) Την πραγματική νομική αποστολή Α) Της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Β) Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι, από τους ιδρυτικούς νόμους των οποίων και σε συνδυασμό με λοιπή και κατάλληλη νομοθεσία, είναι, δυνατή η απόσβεση –ΔΙΑΓΡΑΦΗ– των δημοσίων χρεών του Κράτους και κατ’ επέκταση όλων των φορολογουμένων Δημοτών-Πολιτών-Εκλογέων, όπως, προς τούτο έχει τεθεί υπόψη της Ελληνικής Δικαιοσύνης, δηλαδή, ο δικαστικός έλεγχος της Συνταγματικής και Νομικής βάσης των ΝΟΜΩΝ της ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ των Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Το νομικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ των οποίων έχει αποκρυφτεί από τις Κυβερνήσεις από το έτος 1944-1945 που έχουν ιδρυθεί τα ανωτέρω Παγκόσμια Ταμεία από την αναλογική συνεισφορά των χρημάτων των ΛΑΩΝ, και αντίθετα οι Κυβερνήσεις ασκούν χρεωστική και εξαθλιωτική πολιτική, εκμεταλλεύονταν και αξιοποιώντας μονομερώς τον Παγκόσμιο Κοινό Οικονομικό Πλούτο, των ξεχασμένων τραπεζικών λογαριασμών, όπως, κατά καιρούς τους χαρακτηρίζουν, από τους οποίους αντλούν οικονομικά κεφάλαια Εκατομμυρίων και Δισεκατομμυρίων, που έχουμε ξεχασμένα και τα θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι τα έχουμε.

6) Την αυτοδίκαιη νομική «ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ» των πλειστηριασμών των ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων (τράπεζες) που δεν έχουν προβεί στην «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ» του πλειστηριασμού στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ», ακόμα και για μηδενική οφειλή του οφειλέτη, η οποία γίνεται, ως, εξής:

Α) Για την χρονική περίοδο από τις 05 Απριλίου 1974 έως τις 06 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή, για, 48 έτη, 6 μήνες, 1 ημέρα ή 17716 ημέρες, σύμφωνα, με το άρθρο 28 του Ν.Δ 356/1974 ΦΕΚ Α΄ 90/05-04-1974, του παλιού ΧΟΥΝΤΙΚΟΥ-Κ.Ε.Δ.Ε.

Β) Για την χρονική περίοδο από τις 07 Οκτωβρίου 2022, και στο μέλλον, σύμφωνα, με το άρθρο 28 του Ν. 4978/2022 ΦΕΚ Α΄190/07-10-2022, του ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΕΝΟΥ-Κ.Ε.Δ.Ε.

Υπό την βάση των οποίων προκύπτει «ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ» και ΜΗ καταβολή των οικονομικών ποσόν που αφορούν το Δημόσιο, τα οποία παρακρατούνται παρανόμως, από τις Τράπεζες (Δημόσιο χρήμα). Με αποτέλεσμα να υφαρπάζεται το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ από την ΣΙΩΠΗ και την ΑΝΟΧΗ, των επισπευδόντων, των δικηγορικών εκπροσώπων και τους συμβολαιογράφους που διενεργούν τους πλειστηριασμούς σε βάρος των φορολογουμένων Δημοτών-Πολιτών-Εκλογέων του Ελληνικού Κράτους.

Τέλος, η παρούσα Δημόσια Ανακοίνωση, λαμβάνει χώρα σε αυτό το χρονικό σημείο μετά την Παρασκευή, 11-11-2022, που έχουν ολοκληρωθεί –ΟΛΕΣ– οι νομικές και δικονομικές ενέργειες, ενώπιον, της Δικαστικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Καβάλας, έχοντας, παρέρθει και το τριήμερο μετά την δίκη της μετ’ αναβολής συζήτησης που έλαβε χώρα την Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 και αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, στο οποίο η παρούσα Δημόσια Ανακοίνωση, δεν, ασκεί καμία είδους νομικής μορφής επιρροή, καθόσον, δεν είναι ικανή να επηρεάσει την δικανική κρίση, κατά, το στάδιο της –ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ– συζήτηση έως και την –ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-, στο χρονικό σημείο του οποίου ο φυσικός δικαστής, δεν υπεισέρχεται σε άλλα και νέα στοιχεία, από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτά, και αντίθετα, περιορίζεται αυστηρά σε όσα στοιχεία του τέθηκαν υπόψη κατά την νομική διαδικασία της εκδίκασης, ενώπιον, του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου. Ήτοι, απαγορεύεται ΡΗΤΑ εκ των νόμων και των δικονομικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ) να λάβει υπόψη ΝΕΑ στοιχεία, έκτος, των όσων έχουν κατατεθεί, ήδη, ενώπιον, του και κατά την τριήμερη διαδικασία του κλεισίματος του φακέλου. Διευκρινίζεται, ότι, στην υπόθεση μας, δεν, υπάρχουν απρόοπτα στοιχεία για να τεθούν υπόψη στην Θυρίδα του Φυσικού Δικαστή.

Τέλος Ανακοίνωσης.

*************************************************

Το βίντεο στο Rumble.

 

 

Για την “Σφαγή”, Δεμερτζής Ιωάννης.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: press@sfagi.gr

Για ΔΩΡΕΕΣ – Οικονομική Ενίσχυση της “Σ” sfagi.gr .

Αγαπητοί, φίλες και φίλοι,
επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, εκθέτοντας το «σύστημα», έχει στοχοποιηθεί, από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα, με αποτέλεσμα, εμείς οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι αυτής, να δεχόμαστε τον μέγιστο οικονομικό πόλεμο από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα. Έτσι μη έχοντας οικονομικούς πόρους για την συντήρηση όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά και για την ίδια την διαβίωσή μας, σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να μας ενισχύσετε οικονομικά από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Οι τρόποι για την οικονομική ενίσχυση είναι οι παρακάτω εξής:

1. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στα παρακάτω στοιχεία:
ENERGY COMMUNICATIONS
IBAN: LT42 3250 0603 2304 3454
BIC: REVOLT21
ΧΩΡΑ: LITHUANIA

2. Μέσω Western Union.

Western Union Logo 300x53 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Western Union


Πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε κατάστημα Western Union, η σε μεγάλα Super Market, με δυνατότητα αποστολής χρημάτων με Western Union.

Σας ευχαριστούμε.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.