ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

0
2773
ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Τι είναι η Ορκοδοσία;

Η Ορκοδοσία πέραν από το ότι αναφέρεται σε κάποιον όρκο, ως έννοια, στην περίπτωσή μας, με την έννοια ορκοδοσία, αναφερόμαστε σε ένα βασικό δικαιώματα που έχει ο δημότης πολίτης !

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ

Πώς πραγματοποιείται αυτό ;

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ του Δημότη-Πολίτη, πραγματοποιείτε με την ενηλικίωση του εκάστοτε Δημότη-Πολίτη έτσι ώστε να μπορεί πλέων να είναι φαινόμενος και ορατός Δημότης – Πολίτης, να αναλάβει με ευσυνειδησία του πολίτη τα καθήκοντα και το κυριότερο να διαθέτει πλέων νόμιμα το νομικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε,

Πώς προήλθε η Ορκοδοσία.

Η Ορκοδοσία έχει θεσπιστεί από το 1846, επί βασιλείας Όθωνα.

Συγκεκριμένα προκύπτει από το άρθρο 6 του νόμου 9 στις 8 Μάϊου 1846.

Το οποίο γράφει ώς εξής : ουδείς έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ουδέ του διορίζεσθαι εις δημόσιον ή δημοτικήν υπηρεσία αν δεν δώσει προηγουμένως τον εν το άρθρο 1 του παρόντος νόμου όρκου.

Και το άρθρο 1 γράφει:

Όλοι οι ενήλικες Έλληνες οι ιθαγενείς ή αποκτήσαντες το δικαίωμα της ιθαγένειας θέλουν δώσει τον ακόλουθον όρκον.

Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες ιθαγενείς, που είμαστε εμείς ή όσοι ξένοι αποκτήσανε το δικαίωμα της ιθαγένειας, μέσω της πολιτογράφησης, θα πρέπει να δώσουν τον ακόλουθο όρκο.

«Ορκίζομαι να φυλλάτω πίστιν εις την Πατρίδα και εις τον Βασιλέα, υπακοή στο Σύνταγμα και εις τους Νόμους του Βασιλείου και να εκπληρώ ευσυνειδύτως τα του πολίτου καθήκοντα»

Και το άρθρο 1 γράφει:

Όλοι οι ενήλικες Έλληνες οι ιθαγενείς ή αποκτήσαντες το δικαίωμα της ιθαγένειας θέλουν δώσει τον ακόλουθον όρκον.

Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες ιθαγενείς, που είμαστε εμείς ή όσοι ξένοι αποκτήσανε το δικαίωμα της ιθαγένειας, μέσω της πολιτογράφησης, θα πρέπει να δώσουν τον ακόλουθο όρκο.

«Ορκίζομαι να φυλλάτω πίστιν εις την Πατρίδα και εις τον Βασιλέα, υπακοή στο Σύνταγμα και εις τους Νόμους του Βασιλείου και να εκπληρώ ευσυνειδύτως τα του πολίτου καθήκοντα»

Άρα τι σημαίνει αυτό.

Ότι, κανένας «ΔΗΜΟΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ» δεν έχει δώσει τον όρκο του άρθρου 1 του ανωτέρου ΝΟΜΟΥ Α΄ με αποτέλεσμα να μην παράγει κανένα Έννομο Δημοκρατικό Αποτέλεσμα, αφού, «ΟΥΔΕΙΣ», έχει, το, Δικαίωμα «ΕΚΛΕΓΕΙΝ».

Και το θέμα που αφορά την Ορκοδοσία των άμισθων ή έμμισθων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών κατά την ανάληψη της δημόσιας υπηρεσίας τους, η οποία είναι κατά σειρά, δεύτερη, μετά, την ανωτέρω του «ΔΗΜΟΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ», διότι, ποιο απλά, πρώτα, καθίσταται ένα φυσικό πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ» από την γέννηση έως και την ενηλικίωση του, και μετά «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» από την ενηλικίωση έως την συνταξιοδότηση του.

Έτσι, προκύπτει, «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ», η αναμφισβήτητη «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ», ότι, υπάρχει ήδη, πολύ σοβαρό Κοινωνικοπολιτικό Πρόβλημα Διακυβέρνησης ή Ακυβερνησίας στην Ελληνική Πολιτεία, όταν, από την «ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ» του ανωτέρου «ΝΟΜΟΥ» μέχρι και «ΣΗΜΕΡΑ», δεν, προκύπτει η νομική σοβαρότητα και εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων των Τοπικών Αυτοδιοικητικών και των Εθνικών Βουλευτικών Εκλογών και των Δημοψηφισμάτων του «ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ», όταν, οι εγγεγραμμένοι στους «ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ «ΕΚΛΟΓΕΙΣ», ουδείς, εξ’ αυτών, διέθετε το «ΔΕΚΑ ΤΡΙΑΚΙΣ (13) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ» του «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» τουλάχιστον από της αρχές του περασμένου αιώνα το έτος 1900 τα τελευταία Εκατόν Είκοσι (120) Χρόνια Πολιτικής και Πολιτειακής Πορείας και Ιστορίας της Ελληνικής Πολιτείας Εσωτερικά και Εξωτερικά του Κράτους Δικαίου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Έτσι, η παρούσα και το νομικό της περιεχόμενο υποβάλλονται από τους αυτόχθονες «ΕΛΛΗΝΕΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» για την «ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ», τα οποία ως μοναδικά στοιχεία έχουν πληγή ανεπανόρθωτα από την μέχρι σήμερα «ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ» των νόμιμων νομικών πολιτικών δικαιωμάτων «ΥΠΕΡ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

Όταν, ουδείς έχει το δικαίωμα «ΕΚΛΕΓΕΙΝ» ως «ΠΟΛΙΤΗΣ» και «ΕΚΛΕΓΕΣΘΕ» ως Δημοτικός/Κοινοτικός ή Βουλευτικός Αντιπρόσωπος του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού τα τελευταία τουλάχιστον Εκατό Είκοσι (120) χρόνια στην Ελληνική Δημοκρατία το οποίο υπόκειται σε «ΑΝΩΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ», των «ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ» και της «ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

Εν προκειμένου να καταστεί «ΕΠΙΣΗΜΩΣ» Εσωτερικά και Εξωτερικά, εμφανής (θεάσιμος) ο Έλληνας και Ελληνίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ» και εμφανής (Θεάσιμη) η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στα Διεθνή Κοινοβούλια, της Συνομοσπονδίες, τους Οργανισμούς, της Επιτροπές και Συμβούλια των Κρατών-Χωρών. Από τη «ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ» (μη θεάσιμη) και «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ» που προκύπτει σήμερα από την άσκηση των Δικαιωμάτων των 99 Καθηκόντων και των υποχρεώσεων της μέχρι σήμερα, Κεντρικής και Τοπικής Αυτοδιοικητικής Πολιτικής Πολιτειακής Εκτελεστικής Εξουσίας των Εθνικών Κυβερνήσεων, των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και των Κοινοταρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το σύνολο των οποίων,έχουν ολισθήσει στο παγκόσμιο αυτό τραγικό λάθος της πολιτικής πολιτειακής διαχείρισης των «ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ» και της «ΠΑΤΡΙΔΟΣ» τους αφού αναμφισβήτητα η εσωτερική και εξωτερική τους πολιτική, σύμφωνα:

1) Για της Κεντρικές Κυβερνήσεις, με τα άρθρα 24, 25, 26, 28, 30, 39, 41, 42 και 44 του Π.Δ 63/2005 ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005 περί της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που έχουν αντικατασταθεί με τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35-40, 41-44, 57-67 του Ν. 4622/2019 ΦΕΚ Α΄ 133/ 07-08-2019 του Επιτελικού Κράτους, υπό την βάση των οποίων δεν υπήρχε καμία σκέψη και πρόθεση προς την κατεύθυνση αυτή των «ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ» και της «ΠΑΤΡΙΔΟΣ» Εσωτερικά και Εξωτερικά, και,

2) Για της Τοπικές Αυτοδιοικητικές Κυβερνήσεις με τους ανωτέρω αναγραφόμενους στα Προοίμια 3, 4 (Α), 4 (Β), 5, 6, 7 και 8, ΣΥΝΟΛΙΚΑ (6 + 4 + 13 + 17 + 11 + 7 + 13) = 71 Ειδικούς Νόμους με τους οποίους ομοίως παρατηρείται, ότι δεν υπήρχε καμία σκέψη και πρόθεση προς την κατεύθυνση αυτή των «ΔΗΜΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ» και της «ΠΑΤΡΙΔΟΣ» Εσωτερικά και Εξωτερικά.

Β) Άλλως, και για την καθόλα πιθανή περίπτωση της άρνησης έκδοσης της Β΄ Απόφασης Διόρθωσης και Μεταβολής Στοιχείων Δημοτολογίου του «ΔΗΜΟΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ» την έκδοση αιτιολογημένης και εμπεριστατωμένης απορριπτικής απόφασης στην οποία να καταγράφεται με απόλυτη  σαφήνεια και απολύτως κατανοητά με ποιον νομικό τρόπο θα έχετε προσπεράσει ή αιτιολογήσει ή δικαιολογήσει την άρνηση της εκτέλεσης της αυτεπαγγέλτου υποχρεώσεως σας που προκύπτει από την ανωτέρω Υπέρ-Νομική, Συντακτική και Νομική Βάση που διατηρείται στο Εσωτερικό και Εξωτερικό Κράτος Δικαίου της Ελληνικής Πολιτείας από της 28-08-1789 έως και σήμερα.

H αίτηση Ορκοδοσίας γίνεται με το έντυπο που έχω εδώ με τίτλο «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ» 233 σελίδων.

Η αίτηση συγκεντρώνει τα εξής στοιχεία, ή αν θέλετε αποτελείται σε 10 βασικές ενότητες.

1. Της αναφοράς.
2. Της αίτησης.
3. Του έγγραφου τύπου.
4. Της θεματικής ενότητας του ιστορικού θέματος.
5. Τα στοιχεία από τα οποία προέρχεται και σε τα ακριβώς αφορά.
6. Ποιοι το αναφέρουν-αιτούνται και για ποια αιτία.
7. Σε ποιους αναφέρεται και για ποιο λόγο.
8. Την αναφορά του αιτήματος με τα συνοδευτικά στοιχεία που το στοιχειοθετούν.
9. Τον εξ’ αρχής έλεγχο νομιμότητας και της ισχύουσας νομικής βάσης.
10. Αναλύσεις και επεξηγήσεις για την αναφορά-αίτηση στον Πρόλογο και τον Επίλογο.

Άρα προκύπτει ότι λόγω του ότι δεν έχει ορκιστεί ο Ελληνικός Λαός, η ψήφος του είναι άκυρη, όπως και οι εκλεγμένοι είναι παρανόμως στις θέσεις που βρίσκονται !

Δηλαδή ζούμε σε μία χώρα που διοικείται από μια παράνομη κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια !

Σκεφτείτε πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο μικρής σημασίας μπροστά σε αυτό είναι η απάτη του Covid.

Άρα όταν διοικείσαι από μια παράνομη Κυβέρνηση, μπορεί ο κάθε άνθρωπος που έχει αντίληψη, να καταλάβει το κακό που μπορεί να το αποφέρει.

Το αίτημα της Ορκοδοσίας το έχουμε στείλει, στους παρακάτω αποδέκτες:

Στους 300 βουλευτές, Σε όλους τους δήμους, περιφέρειες αντί περιφέρειες, αρχιεπισκοπές μητροπόλεις 60 πρωτοδικεία 60 εισαγγελίες, 65 δικηγορικούς συλλόγους, 27 ενώσεις δημοσιογράφων κ.α. εκ των οποίων 4 εισαγγελείς στην Ελλάδα διενεργούν προκαταρτική εξέταση σε 890 μηνύσεις. Κάνουν τον έλεγχο σε αυτές τις μηνύσεις.

Άρα με όλο αυτό , όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να διεξαχθούν νόμιμα οι εκλογές του 23 και χωρίς τα στοιχεία αυτά και πρέπει να εκδοθούνε 60 αποφάσεις από τα πρωτοδικεία όλης της Ελλάδας.

Τέλος για όλα αυτά προκαλώ δημόσια, για τον έλεγχο της εγκυρότητας όλου αυτού από πανεπιστημιακές έδρες από όλον τον κόσμο.

Ήδη, για τον έλεγχο της εγκυρότητας, έχει σταλεί στα τρία πανεπιστήμια της Ελλάδας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  και Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επίσης στις σελίδες 205 και 206 υπάρχει το αίτημα για την παγκόσμια έδρα για το γνωμοδοτικό έλεγχο -ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Εσωτερικού και Εξωτερικού εκ των Συνταγματολόγων και Καθηγητών Νομικής υποχρεωτικά γραμμένο στην γλώσσα της χώρας καταγωγής.

Για όποιον θέλει να την καταθέσει, μπορεί να στείλει ένα e-mail στο press@sfagi.gr με θέμα orkodosia η ορκοδοσία, έτσι ώστε να σας την στείλουμε.

ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ!

Με την κατάθεσή της, θα πρέπει να μας αποστείλετε τον αριθμό πρωτοκόλλου τον φορέα όπου την έχετε καταθέσει !

Τρόποι κατάθεσης ορκοδοσίας

1. Με δικαστικό επιμελητή Συμπλήρωση στοιχείων στην Αίτηση Ορκοδοσίας και
Στην ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Εκτύπωση Ορκοδοσίας Χ 5 ΦΟΡΕΣ
(3 καταθέτη, 1 για το αρχείο του και 1 επιστρέφει)

2. Αυτοπρόσωπη κατάθεση ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Συμπλήρωση των στοιχείων
στην Αίτηση Ορκοδοσίας και
στην ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Εκτύπωση Χ 4 ΦΟΡΕΣ
Την Αίτηση Επανακατάθεσης
Την Αίτηση Ορκοδοσίας
Την Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα
(3 κατάθεση, 1 δικό μας)

3. Ηλεκτρονική Κατάθεση Συμπληρώνουμε Θέμα και κείμενο στο e-mail και επισυνάπτουμε τα αρχεία pdf:
Την Αίτηση Επανακατάθεσης
Την Αίτηση Ορκοδοσίας και
Την Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα

4. Κατάθεση με Ταχυδρομείο Με συστημένη Επιστολή:
3 Συστημένα στο κάθε ένα μέσα:
Εκτύπωση Χ 4 ΦΟΡΕΣ
Την Αίτηση Επανακατάθεσης
Την Αίτηση Ορκοδοσίας
Την Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα
(3 κατάθεση, 1 δικό μας)
Με σακούλα Εξπρές Μπίσνες Πόστ:
3 Σακούλες στην κάθε ένα μέσα:
Εκτύπωση Χ 4 ΦΟΡΕΣ
Την Αίτηση Επανακατάθεσης
Την Αίτηση Ορκοδοσίας
Την Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα
(3 κατάθεση, 1 δικό μας)

5. Κατάθεση με Κούριερ Ίσως χρειαστεί εξουσιοδότηση.
Τηρείτε η διαδικασία της αυτοπρόσωπης κατάθεσης

Σχετικό Βίντεο στο Rumble.

ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ – ΑΓΩΓΗ COVID-19 – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 27/04/2023

Σχετικό βίντεο στο Bitchute.

 

**********

Για την “Σφαγή”, Δεμερτζής Ιωάννης.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: press@sfagi.gr

Προσωπική ιστοσελίδα :Ιωάννη : Δεμερτζή.

https://www.demertzisi.gr .

Για ΔΩΡΕΕΣ – Οικονομική Ενίσχυση της “Σ” sfagi.gr .

Αγαπητοί, φίλες και φίλοι,
επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, εκθέτοντας το «σύστημα», έχει στοχοποιηθεί, από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα, με αποτέλεσμα, εμείς οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι αυτής, να δεχόμαστε τον μέγιστο οικονομικό πόλεμο από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα. Έτσι μη έχοντας οικονομικούς πόρους για την συντήρηση όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά και για την ίδια την διαβίωσή μας, σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να μας ενισχύσετε οικονομικά από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Οι τρόποι για την οικονομική ενίσχυση είναι οι παρακάτω εξής:

1. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στα παρακάτω στοιχεία:
ENERGY COMMUNICATIONS
IBAN: LT42 3250 0603 2304 3454
BIC: REVOLT21
ΧΩΡΑ: LITHUANIA

2. Μέσω Western Union.

Western Union Logo 300x53 - ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
Western Union

Καταθέτοντας χρήματα σε οποιοδήποτε κατάστημα Western Union, η σε μεγάλα Super Market, με δυνατότητα αποστολής χρημάτων με Western Union.

Σας ευχαριστούμε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.