Γιατί οι εκλογές είναι άκυρες ;΄
Αίτηση άσκησης ποινικής δίωξης !

Διαβάστε και κοινοποιήστε παντού !

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο γραφών :Ιωάννης : Δεμερτζής, μαζί με την νομική εκπρόσωπο, με αφορμή ένα πολύ ευαίσθητο οικογενειακό θέμα, καταθέσαμε, αναγνωριστική αγωγή, του πολιτικού δικαιώματος και της αποσαφήνισης των νομικών αντιποίνων.

Όπου με  βάση αυτής, οι εκλογές της Κυριακής, 21ης Μάιου 2023, ΔΕΝ, μπορούν να διαξαχθούν ενώπιον της Δικαστικής Εξουσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης, του άρθρου 26 παρ. 3 του Συντάγματος, χωρίς την έκδοση της τακτικής ή εκτάκτου απόφασης λόγω του Εθνικού λόγου της διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023.

(αγωγή)
Κατεβάστε την αγωγή από εδώ.
ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΜΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ (295 downloads )

Λόγω της σοβαρότητας αυτού το τεράστιου Εθνικού θέματος, συντάξαμε την παρακάτω επιστολή – email, όπου με αυτή, ενημερώνουμε άπαντες και καλούμε όλους εσάς να ενημερωθείτε αλλά και να την κοινοποιήσετε – γνωστοποιήσετε παντού !

««

Θέμα: Εθνικά Επείγουσα ηλεκτρονική επίδοση Πολιτικής και Ποινικής Δικογραφίας 1) Στα Πολιτικά Κόμματα που συμμετέχουν στις Εθνικές-Βουλευτικές Εκλογές της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023, 2) Στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, και 3) Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) σχετικά με την «Εκλογική Συμμετοχή», την «Εκλογική Ακυρότητα» και την «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ».

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 8/02-05-2023 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία έχουν νομιμοποιηθεί τα Πολιτικά Κόμματα και οι Πολιτικοί Συνδυασμοί που νομιμοποιούνται ενεργητικά να συμμετάσχουν στης Βουλευτικές Εκλογές της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023 και αντίθετα τα Πολιτικά Κόμματα και Πολιτικοί Συνδυασμοί που δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά να συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές. Στο σύνολο των οποίων σας επιδίδεται το παρόν, ως, εξής:

ΕΝΤΑΥΘΑ

            Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι.

Όπως γνωρίζετε, ήδη, από το έτος 2021 αφενός μεν, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στις Βουλευτικές Εκλογές της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023 (ανω του 95%), που μετέχετε στην «Κεντρική Διοίκηση», και αφετέρου δε, όσοι μετέχετε στην «Τοπική Αυτοδιοίκηση του Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού», έχετε ενημερωθεί, είτε, ως Φυσικά Πρόσωπα, είτε ως Ν.Π.Δ.Δ με την ηλεκτρονική αποστολή 2.441 e-mail, για το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ της ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ, υπό την βάση του οποίου, είναι νομικά νόμιμο το δικαίωμα του «Εκλέγειν» και «Εκλέγεσθαι» στην Ελληνική Δημοκρατία. Το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ αυτό, όπως σας έχει καταστεί γνωστό, εδραιώνεται σε εβδομήντα (70) νόμους του Ελληνικού Κράτους από το έτος 1821 που είναι η ΡΙΖΑ του Δικαιώματος μέχρι και σήμερα που δεν εφαρμόζεται. Έναντι του οποίου ΔΕΝ έχει εκδοθεί καμία ΑΠΑΝΤΗΣΗ μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ, είτε από την επίσημη Κεντρική Κυβέρνηση του Ελληνικού Κράτους, είτε από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξ’ αυτής της αιτίας, σας επιδίδονται τα εξής:

  1. Η από της 15-05-2023, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και της ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ, που έχει κατατεθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με στοιχεία καταθέσεως της ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ: Γ.Α.Κ.: 10497/ 16-05-2023 και Ε.Α.Κ.: 8949/16-05-2023, η οποία έχει επιδοθεί νομίμως σύμφωνα με της υπ. αριθ. 1398/Γ/ και 1397/Γ/16-05-2023 Εκθέσεις Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Βασιλείου Ηλ. Στεφανάκη, ΠΡΟΣ τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και ως εκ τούτου, είστε νομικά υποχρεωμένοι υπό την βάση του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να σεβαστείτε τα άρθρα 221-225 που αφορούν τις συνέπειες της άσκησης της αγωγής με πρώτη συνέπεια την Εκκρεμοδικία. Υπό την βάση των οποίων, αντιλαμβάνεστε νομικά ότι, οι επικείμενες εκλογές της Κυριακής, 21ης Μάιου 2023, ΔΕΝ, μπορούν να διαξαχθούν υπό το βάρος της ανωτέρω Πολιτικής και Ποινικής Δικογραφίας που έχει ήδη κατατεθεί, ενώπιον της Δικαστικής Εξουσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης, του άρθρου 26 παρ. 3 του Συντάγματος, χωρίς την έκδοση της τακτικής ή εκτάκτου απόφασης λόγω του Εθνικού λόγου της διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023.
  2. Η από της 19-05-2023, ΑΙΤΗΣΗ, που κατατίθεται καθημερινά από τους Έλληνες ΠΟΛΙΤΕΣ στα Πρωτοδικεία-Εκλογοδικεία της Ελληνικής Επικράτειας, υπό την βάση της οποίας, δεν είναι νομικά δυνατόν να επικυρωθούν ΝΟΜΙΜΑ τα εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023, από την κατ’ άρθρο 26 παρ. 3 του Συντάγματος Δικαστική Εξουσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία διατηρεί επισήμως στα χέρια της την νομική ΕΠΙΛΟΓΗ αυτή. Δηλαδή, την αναγνώριση ή όχι του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ της ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ για να διαθέτουν νόμιμα οι εγγεγραμμένοι ΠΟΛΙΤΕΣ του Ελληνικού Κράτους το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι». Έτσι, με την παρούσα, ΑΙΤΗΣΗ, είναι απολύτως νομικά ξεκάθαρο και ορισμένο, ότι, η καθόλα πιθανή, μέλλουσα και αβέβαιη (σήμερα ημερομηνία υποβολής του παρόντος πριν την Κυριακή των Εκλογών) επικειμένη ενέργεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης που να αφορά την απόκρυψη και αποσιώπηση της ΑΙΤΗΣΕΩΣ και αντίθετα την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023, είναι εκ των προτέρων «ΝΟΜΙΚΑ» άκυρη και θα αποτελέσει δραστικό στοιχείο που θα τεθεί υπόψη της δικανικής κρίσης της ανοιχθείσας δίκης του ανωτέρω Πολιτικού και Ποινικού Δικαστηρίου εν προκειμένου να αναγνωριστεί και τυπικά η ακυρότητα αυτή.
  3. Η από το Σάββατο, 12-12-2020, ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ. Η οποία, έχει κατατεθεί σύμφωνα με το αναγραφόμενο ιστορικό της ανωτέρω ΑΓΩΓΗΣ, 2.441 φορές στην Κεντρική Εκτελεστική Εξουσία και τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού της Ελληνικής Επικράτειας. Συνεπώς, είναι ενήμερο το σύνολο των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ του Ελληνικού Κράτους από το έτος (τουλάχιστον) το 2021 για την ΔΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ και ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Εκτελεστικής Εξουσίας. Το οποίο έχει ειπωθεί 2441 φορές και εξακολουθεί να είναι εν ενεργεία μετά την παραλαβή του.

Ακολούθως, έναντι των ανωτέρω, ενημερώνεστε επικουρικά, ότι από το σύνολο των Πολιτικών Κομμάτων και των Πολιτικών Συνδυασμών που αναγράφονται στην υπ. αριθ. 8/02-05-2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το Πολιτικό Κόμμα της «ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΓΚΑΣ» και δυο (2) υποψήφιοι βουλευτές του είναι το πρώτο πολιτικό κόμμα που βρίσκεται μεταξύ των εναγόντων της ανωτέρω ΑΓΩΓΗΣ και ως εκ τούτου είναι το μοναδικό που νομιμοποιείται ενεργητικά να μετέχει στις Βουλευτικές Εκλογές της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023, καθόσον η έντιμη αυτή πολιτική πράξη, το καθιστά επιπλέον το πρώτο Πολιτικό Κόμμα στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 1821 έως και σήμερα που ΖΗΤΑ την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Έναντι του οποίου, σας παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω ΑΓΩΓΗ, ως, εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ».

Επειδή, τόσο ως πολιτικό κόμμα, όσο ως ιδρυτής και οι εδώ υποψήφιοι βουλευτές έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε τα πολιτικά μας ιδεώδη, την δημοκρατία και την ηθική για την αξιοπιστία της εκλογικής αναμέτρησης, έχοντας, βαρύ καθήκον να μην δεχτούμε κανένα άκυρο, ακυρώσιμο και πλαστό ή νόθο νομικό ή εκλογικό αποτέλεσμα που θα θίξει την συμμετοχή μας στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, 21ης Μαΐου 2023. Καθόσον κάτι τέτοιο θα πρέπει να ΑΡΘΕΙ και να επαναληφτούν οι ΝΟΘΕΣ και ΑΚΥΡΕΣ εκλογές με την αποκατάσταση του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ από την Τρίτη (3η) Συνταγματική Εξουσία του Ελληνικού Κράτους, που ορίζεται με την κατ’ άρθρο 26 παρ. 3, ΕΠΙΤΑΓΗ, του Συντάγματος.

Επειδή, ως προοδευτικός και δημοκρατικός πολιτικός σχηματισμός, είμαστε πολιτικά υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε στην παρούσα και να ζητήσουμε με την σειρά μας την Συνταγματική, Νομική, και Πολιτική Διερεύνηση και Διαλεύκανση των ανωτέρω αναγραφομένων που μας αφορούν και απασχολούν άμεσα, διότι, από ΟΛΑ αυτά εξαρτάται το πολιτικό μας, παρόν και το μέλλον, αλλά, κυρίως, η σχέση και η θέση μας στην Κοινωνία των Ελλήνων και Ελληνίδων Πολιτών από τους οποίους ζητούμε να μας τιμήσουν με την ψήφο τους, έναντι της οποίας (της ψήφου τους) πρώτοι ΕΜΕΙΣ στο Πολιτικό Πολιτειακό Σκηνικό της Ελληνικής Κοινωνίας μετέχουμε ενεργά και σοβαρά στην αποσαφήνιση του Πολιτικού Δικαιώματος της ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, διότι, η Ελληνική Δημοκρατία και το Ελληνικό Κράτος, είναι ΒΑΡΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, και έχουμε ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να την σεβαστούμε και να την τιμήσουμε αναλόγως.

Για τους Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες του Εσωτερικού και Εξωτερικού:

Επειδή, όπως προκύπτει από το ανωτέρω αναγραφόμενο ΙΣΤΟΡΙΚΟ, το νομικό δικαίωμα της ΟΡΟΚΟΔΟΣΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ είναι αναμφισβήτητο και αναφαίρετο, και έχει κατατεθεί σύμφωνα με την αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία και την κατ’ άρθρο 10 ΕΠΙΤΑΓΗ του Συντάγματος σε (1.062 + 1.379) = 2.441 ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ από την 28η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Μαρτίου 2021, βάσει του οποίου και σε συνδυασμό με τους Κανόνες Λειτουργίας της Αντιπροσωπευτικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ΟΛΟΙ, οι ΠΟΛΙΤΕΣ του Εσωτερικού και Εξωτερικού έχουν καταθέσει το αντιπροσωπευτικό τους ΑΙΤΗΜΑ. Διότι, σε κάθε Συνταγματική ΕΠΙΤΑΓΗ συγκεντρώνεται το απόλυτο σύνολο των Ελλήνων Εγγεγραμμένων Πολιτών του Κράτους ή όσοι έχουν ασκήσει το Εκλογικό τους Δικαίωμα (οι ψηφίσαντες) το Έτος της Συνταγματικής Αναθεώρησης (η τελευταία το 2019). Συνεπώς, εκ του ανωτέρω Συνταγματικού Στοιχείου οι επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, διαθέτουν το γνήσιο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ, διότι, η Ελληνική Πολιτεία, και το Επιτελικό Κράτος του Θεσμικού Δημοσίου Συστήματος των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών του Δημοσίου Βίου των Ελλήνων και Ελληνίδων Πολιτών, δεν έχει απαντήσει μέχρι και την ημερομηνία των εκλογών, για συνεχή και αδιάκοπτο χρονικό διάστημα από της Κυριακή 28η Μαρτίου 2021 έως και την Κυριακή, 21η Μαΐου 2023, για 2 έτη, 1 μήνας, 3 εβδομάδες, 2 ημέρες ή 784 ημέρες. Και έτσι, το ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ αφορά την εγκυρότητα των Ψηφισάντων, διότι, δεν έχει διευκρινιστεί στους ΠΟΛΙΤΕΣ υπό ποια (;) ιδιότητα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ως φαινόμενοι και ορκισμένοι, ή ως μη φαινόμενοι και χωρίς όρκο αθέατοι που παράγουν και αυτόματα αθέατο εκλογικό αποτέλεσμα που είναι γνήσια ΝΟΘΟ, ΣΤΕΙΡΟ και ΠΛΑΣΤΟ νομικά καθόσον παραβιάζει όλη την πάγια κείμενη Εθνική Νομοθεσία του Εξωτερικού και Εσωτερικού Κράτους Δικαίου. Διότι, δεν μπορούμε να μιλάμε για ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όταν έχουν παραβιαστεί οι ΝΟΜΟΙ των ΕΚΛΟΓΩΝ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ.

Τέλος, όπως ανωτέρω έχει αποδειχτεί από τις δυο (2) μέχρι σήμερα απαντήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι μοναδικές δημόσιες υπηρεσίες που έχουν απαντήσει την άποψη τους, για το πολύ ευαίσθητο θέμα του Πολιτικού Δικαιώματος της ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών, και είναι ουσιαστικά οι δυο (2) κατά τόπο και καθ υλη αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναλάβει το ειδικό βάρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, χωρίς την ύπαρξη του οποίου, ουδείς έχει το δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», όπως προκύπτει από το άρθρο 6 του ΦΕΚ Α΄ 9/08-05-1846 ο οποίος είναι ψηφισμένος, όπως επίσης προκύπτει, από τα επίσημα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1844, ΤΟΜΟΣ Δ΄, σελίδες 2813-2829, όπου αναγράφεται η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΣΜΔ΄ της 15ης Οκτωβρίου 1845, η οποία αφορά το Πρωτόκολλον ψηφοφορίας των Βουλευτών επί του έξης ζητήματος «Παραδέχεται η Βουλή την αρχήν του περί ορκωμοσίας των Ελλήνων Νομοσχεδίων, ναι ή όχι» στο οποίο έχουν ψηφίσει -ΝΑΙ- επί του σύνολο των 117 Βουλευτών οι 69 Βουλευτές και κανένας δεν ψήφισε -ΟΧΙ-, καθόσον οι υπόλοιποι που δεν ψήφισαν ήταν «απών» και με «άδεια». Συνεπώς το νομοσχέδιο της ΟΡΚΟΜΟΣΙΑΣ των Ελλήνων έχει νομίμως ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων με τυπικό ποσοστό 62% περίπου τις εκατό και είναι επίσημος και αναμφισβήτητος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τον οποίον καλείστε να αιτιολογήσετε, ΓΙΑΤΙ (;) δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη μέχρι και σήμερα, είτε, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που ασκείται η Άμεση Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, είτε, από την Κεντρική Διοίκηση που ασκείται η Αντιπροσωπευτική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, με τον ΝΟΜΟ αυτόν, σείεται ολόκληρο το Πολιτικό και το Δικαστικό Σύστημα και η Ελληνική Κοινωνία, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Διότι, αυτομάτως και αυτοδικαίως οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι άκυρες και εν δυνάμει νομικά ακυρώσιμες, αφού είναι ΝΟΘΕΣ και ΣΤΕΙΡΕΣ όταν δεν παράγουν κανένα νόμιμο νομικό αποτέλεσμα κατά το ΠΛΑΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ. Δηλαδή, έχουμε, γνήσια ΝΟΘΕΙΑ του ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, διότι κανένας Έλληνας και Ελληνίδα Πολίτης δεν έχουν το νόμιμο και νομικό δικαίωμα του «Εκλέγειν» και «Εκλέγεσθαι», το οποίο φέρουν νόμιμα μόνο οι ξένοι Πολιτογραφημένοι Πολίτες για παράδειγμα (ΦΕΚ Β΄ 5573/01- 12-2021, ΦΕΚ Β΄ 6113/22-12-2021, ΦΕΚ Β΄ 6308/31-12-2021 και ΦΕΚ Β΄ 6456/31-12-2021).

Έναντι, του οποίου ασκείται κατά νόμο σύννομα και παραδεκτά, αίτηση άσκησης ποινικής δίωξης κατ’ άρθρο 10 του Συντάγματος, του Ν.Δ. 796/1971 ΦΕΚ Α΄ 1/01-01-1971, τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41, 42 και 43, 56, 275 παρ. 2, 417 και 418 παρ. 2 και 3 του Κ.Ποιν.Δ, του Ν. 4620/2019 ΦΕΚ Α΄ 96/11-06-2019, για, την, νοθεία των εκλογών της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023, που αφορά την παράβαση και παραβίαση των αυτεπαγγέλτως διωκομένων και διαρκών εγκλημάτων (Διαρκές έγκλημα: Στην ποινική επιστήμη διαρκές έγκλημα, σε αντίθεση του στιγμιαίου, χαρακτηρίζεται εκείνο του οποίου η προσβολή έννομου αγαθού παρατείνεται χρονικά όσο εξακολουθεί η δημιουργηθείσα εκ του δράστη κατάσταση, ή εκείνο του οποίου όχι μόνο η παραγωγή παράνομου αποτελέσματος αλλά και η διατήρηση αυτού πληροί αδιάκοπα την αντικειμενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήματος. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η συνεχιζόμενη παράνομη κατακράτηση ατόμου, η εκούσια ή ακούσια απαγωγή, η αρπαγή κ.λ.π.), των άρθρων 158 (Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας) και 162 (εξαπάτηση εκλογέων) του Ποινικού Κώδικα του Ν. 4619/2019 ΦΕΚ Α΄ 95/11-06-2019, ΚΑΤΑ, των υπηρεσιακών αρμοδίων και υπευθύνων που διεξάγουν και συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2021, το οποίο πληροφορείστε επίσημα και δημόσια κατά την υπηρεσιακή εκτέλεση των καθηκόντων σας, σύμφωνα, με, τα, άρθρα 37 και 38 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ του Ν. 4620/2019 ΦΕΚ Α΄ 96/11- 06-2019, υπό την βάση του οποίου υποχρεούστε ρητά, αφενός μεν, να συντάξετε την κατά το άρθρο 38 παρ. 3, του Κ.Ποιν.Δ του Ν. 4620/2019 ΦΕΚ Α΄ 96/11-06-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΣ και να ανακοινώσετε την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, για, την, κατά νόμο άσκηση της ποινικής δίωξης ή την έκδοση της κατά νόμο διάταξης του, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος που εξειδικεύεται στα άρθρα 137, 138 και 139 του Κ.Ποιν.Δ., του Ν. 4620/ 2019 ΦΕΚ Α΄ 96/11-06-2019, αφετέρου δε, να διαβιβαστεί η παρούσα στα κατά νόμο αρμόδια Διοικητικά Συμβούλια του Δήμου Θεσσαλονίκης, και των λοιπών Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και όσων αναγράφονται ανωτέρω στην Αντ-απάντηση του πρώτου των εναγόντων στο Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περίπου τριάντα οκτώ (38) Τοπικά Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία είναι νομικά υποχρεωμένα να εκδώσουν την κατά νόμο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ απόφαση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και επίσημης ΜΗ Συμμετοχής τους στις Βουλευτικές Εκλογές της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Όπως αντιλαμβάνεστε, για το Δικαστικό επίπεδο, πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθούν α) η απόφαση του πολιτικού Δικαστηρίου και β) η Ποινική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πλημμελειοδικών της Ελληνικής Επικράτειας, διότι, το διαρκές αυτοφώρου ποινικής μορφής ΕΓΚΛΗΜΑ της ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ είναι ένα αξιόποινο αδίκημα που τελείται σε κάθε κατά τόπο Εισαγγελία, η οποία υποχρεούται να επέμβει άμεσα και ακαριαία και να διασφαλίσει την εκλογική ακεραιότητα και την προστασία του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος, αυτολεξεί οριζόμενο ως εξής:…. «Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής»….

ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

            Για την καθόλα πιθανή μέλλουσα και αβέβαιη Δικαστική ή Πολιτική Πολιτειακή εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία θα τεθεί το νομικό και πολιτικό δίλλημα, που αφορά, το πως (;), θα ενεργήσει την ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ το Ελληνικό Κράτος η απάντηση είναι εντελώς αυτονόητη και νομικά τεκμηριωμένη, διότι, για την επόμενη ημέρα υπάρχει πολιτικό κόμμα, ως, εξής:

Την επόμενη ημέρα α) μετά την παραλαβή της παρούσης και β) μετά τις ΑΚΥΡΕΣ εκλογές της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023, το μοναδικό Πολιτικό Κόμμα, που νομιμοποιείται ενεργητικά, και έχει κάθε πολιτικό και ηθικό δικαίωμα να ηγηθεί του Πολιτικού Συστήματος, είναι μόνο το πολιτικό κόμμα της «ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΓΚΑΣ», που συμμετέχει, ως, Πολιτικό Κόμμα ενεργά στην ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του αναφαίρετου ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ακόμα και για την διενέργεια Δημοψηφίσματος για τον λόγο αυτόν. Δηλαδή, είναι το πολιτικά ΝΕΟ που γεννήθηκε από το πολιτικό ΧΘΕΣ. Συνεπώς, δεν είναι υπερβάλλον, δεν είναι παράνομο, ούτε, καταχρηστικό να ζητήσετε όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και συνδυασμοί κομμάτων που έχετε αναγνωστεί και όσα δεν αναγνωριστήκαν από το Άρειο Πάγο, από τους παράνομους ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΣΑΣ, εκ της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, να ψηφίσουν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχει καταθέσει στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΕΚΛΟΓΕΩΝ, για να ΜΕΤΑΒΕΙ η Ελληνική Δημοκρατία στην ιστορική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ με επίσημο πολιτικό κόμμα χωρίς καμία είδους και μορφής κινδυνολογίας.

ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ.

Επειδή, όπως, αντιλαμβάνεστε, οι ανωτέρω πληροφορίες δεν είναι απλή ανταλλαγή απόψεων, αλλά αντίθετα, εν δυνάμει πολύ σοβαρά πολιτικά στοιχεία, υπό την βάσει των οποίων, ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ρητά, νομικά και ηθικά, να απέχετε από την ήδη, άκυρη, νομικά, πολιτικά, και ποινικά ακυρώσιμη εκλογική διαδικασία των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023, και να παραχωρήσετε την πληροφορία αυτήν με την τεκμηριωμένη πληροφόρηση της στον ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, σύμφωνα, με το άρθρο 14 του Συντάγματος. Το οποίο, είναι, και το βασικότερο στοιχείο της ακυρότητας των ΕΚΛΟΓΩΝ, διότι αποκρύπτεται δόλια και σκόπιμα η βασικότερη και πιο σπουδαία πληροφορία ΥΠΑΡΞΗΣ των Ελλήνων Πολιτών και του Ελληνικού Κράτους. Έναντι του οποίου, παρακαλώ πολύ να μας επιδείξετε ΕΣΕΙΣ προσωπικά η Πολιτική και Δικαστική Ηγεσία του Ελληνικού Κράτους , που λαμβάνετε τις αποφάσεις για τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, τα δικά σας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, υπό την βάση του οποίου δεν νομιμοποιήστε οι μεν να «Εκλέγεσθε» και οι δε να αποκρύπτουν και να αποσιωπούν την έκδοση της απόφασης τους για αυτό. Τελεία και παύλα.-

Στο παρόν επισυνάπτονται εφ’ όρου ζωής του τα ανωτέρω αναγραφόμενα ΣΧΕΤΙΚΑ στης παραγράφους 1, 2 και 3.

Ο Επιδώσας.
 :Ιωάννης : Δεμερτζής.
di@demertzisi.gr

»»

Παρακαλούμε ως προς την άμεση ενημέρωση πάντων !

 

**********

Για την “Σφαγή”, Δεμερτζής Ιωάννης.
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: press@sfagi.gr

Προσωπική ιστοσελίδα :Ιωάννη : Δεμερτζή.

https://www.demertzisi.gr .

Για ΔΩΡΕΕΣ – Οικονομική Ενίσχυση της “Σ” sfagi.gr .

Αγαπητοί, φίλες και φίλοι,
επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, εκθέτοντας το «σύστημα», έχει στοχοποιηθεί, από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα, με αποτέλεσμα, εμείς οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι αυτής, να δεχόμαστε τον μέγιστο οικονομικό πόλεμο από όλους αυτούς που ανήκουν και υποστηρίζουν το σύστημα. Έτσι μη έχοντας οικονομικούς πόρους για την συντήρηση όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά και για την ίδια την διαβίωσή μας, σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να μας ενισχύσετε οικονομικά από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Οι τρόποι για την οικονομική ενίσχυση είναι οι παρακάτω εξής:

1. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό στα παρακάτω στοιχεία:
ENERGY COMMUNICATIONS
IBAN: LT42 3250 0603 2304 3454
BIC: REVOLT21
ΧΩΡΑ: LITHUANIA

2. Μέσω Western Union.

Western Union Logo 300x53 - Εκλογική Συμμετοχή - Ακυρότητα - Πραγματική Αποχή και Ποινική Δίωξη.
Western Union

Καταθέτοντας χρήματα σε οποιοδήποτε κατάστημα Western Union, η σε μεγάλα Super Market, με δυνατότητα αποστολής χρημάτων με Western Union.

Σας ευχαριστούμε.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.